In 2018 behaalden wij het ISO9001:2015-certificaat. Deze norm wordt gebruikt om uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagement systeem.

ISO 9001 WORDT OOK WEL ALS VOLGT VERTAALD

  • zeg wat je doet
  • doe wat je zegt
  • bewijs het
iso-9001